Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 28 december 2021

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Autorestauratie Raalte: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van deze website.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door Autorestauratie Raalte met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Autorestauratie Raalte aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Autorestauratie Raalte is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Foto's op deze website zijn gekocht en beschikken over een rechtenvrij licentie of zijn in opdracht van Autorestauratie Raalte gemaakt en derhalve eigendom van Autorestauratie Raalte.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.autorestauratieraalte.nl worden permanent bewaard, maar wel geanonimiseerd; de gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Autorestauratie Raalte zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij behouden ons alle rechten voor.